woensdag 23 mei 2012

Rouw vanwege het overlijden van Derk Docter

De molen is in de rouw gezet vanwege het overlijden van Derk Docter. Hij heeft zich jarenlang op zijn geheel eigen wijze als molencomitélid ingespannen voor het behoud van de molen van Veessen. Op de foto in de Stoom zit hij rechts.

maandag 14 mei 2012

Molenaarsexamens

Jongste molenaar in Veessen.

Maandag 14 mei was er een mooi briesje uit het zuidwesten, de ideale hoek voor de windkorenmolen De Mölle van Bats in Veessen, want dan komt de wind daar rechtstreeks over de rivier en uiterwaarden, dus zonder belemmeringen. Er was een stralend zonnetje en om half tien begon de eerste kandidaat, de jongedame Tamara van Lohuizen uit Zwolle aan het anderhalf uur durende examen voor vrijwillig molenaar. De examencommissie, bestaande uit vier mannen, legde haar het vuur na aan de schenen, maar ze doorstond de proef goed en is geslaagd. Zij mag voortaan ook alleen met de molen van Windesheim draaien waar ze al lang aktief is. Ook de volgende kandidaat, een net gepensioneerde heer uit Haren, Groningen, meneer Ber Leeuw, kreeg het diploma mee en de speld op zijn revers. De derde kandidaat, Vincent Seubring uit Warnsveld moet nog negentien jaar oud worden en is daarmee de jongste gediplomeerde molenaar van dit moment. De laatste, Casper van Beek, is als het ware buurman van de molenaar van Veessen. Hij draait op de pas gerestaureerde molen van Welsum met de fraaie naam Houdt braef standt. Nederland is weer vier molenaars rijker die zelfstandig verantwoord met een windmolen kunnen draaien.
Tamara kan best vangen
Vincent wordt ondervraagd
Bert Leeuw, Tamara van Lohuizen, Vincent Seubring en Casper van Beek

zondag 13 mei 2012

Molendag en op naar het examen


Vrijdagavond kwam nog een van de kandidaten voor het examen wat oefenen met de molen. Dat ging er dan om om goed slag te krijgen van het kruien, zeilen voorleggen en weer oprollen en het vangen van de molen.

De nationale molendag begon tam wat het bezoek betreft. De molen draaide al vroeg, vlaggen waren uitgestoken en molencomitéleden zaten al gauw te wachten met een stapel pannenkoeken, maar de loop wilde er niet erg in komen. Pas na de middag kwam er wat meer volk, maar erg veel zijn er niet geweest. Een groep van rond de twintig fietsers bracht ineens wat leven in de brouwerij. Het waren gezellige Tukkers van rond de zestig die allemaal hun partner verloren hadden en als vriendengroep gezelschap aan elkaar hebben. Met de Stoom hebben we een zakje graan gemalen en met de molen drie. Rond het middaguur kwam tijdens het malen van het laatste graan met de molen een buitje over dat de molen met vier volle zeilen voor ineens te hard liet lopen. Gelukkig kon hij nog wel gevangen worden. Er zat zelfs hagel in de bui en dus moest de bliksemafleider er nog aan, want een bui met hagel kan ook een bliksemschicht opleveren. Ook ben ik aan het vegen gegaan om de molen bij het examen een beetje toonbaar te hebben. In de middag kwam ook nog een van de andere examenkandidaten even oefenen. Intussen zijn brasems kennelijk aan het paaien en springen daarbij boven water uit. Ze zoeken zoals dat bij hen hoort het ondiepe water aan de oever van de Hank op en je kunt ze vanaf de stelling dan massaal zien zwemmen. Een boeiend gezicht.

donderdag 3 mei 2012

Nationale molendag 2012

Zaterdag 12 mei 2012 Veessen doet mee aan Nationale Molendag
Het thema van de Nationale Molendag 2012 is verhalen op en rond de molen. Het publiek is uitgenodigd om bijzondere verhalen, gedichten en legendes over het leven op en rond de molens te ontdekken.
De molens staan vaak centraal in oude legendes, gezegden, sprookjes en andere volksvertellingen. Aan de hand van deze beeldbepalende objecten in de woonomgeving van de vertellers, werden gewoonten en gebruiken geillustreerd en eigen gemaakt.
Ook tegenwoordig blijven de molens een beeldbepalend gebouw in de geschiedenis van een dorp of stad. De verhalen van de molen en over het leven en werken van de hedendaagse molenaar wordt door dezelfde molenaar gedeeld met de bezoekers.

Molenaar Gerrit Kouwenhoven vertelt u in Veessen op de dag zelf graag over de Mölle van Bats en het molenaar-zijn in dit mooie IJsseldorp. Bovendien schrijft hij wekelijks in de Veluwse Kerbode een verhaaltje over het leven met en bij de molen, wat zeer wordt gewaardeerd. Ook van het geschiedenisboek over de molen waarin zeer authentieke verhalen staan, zijn nog steeds exemplaren te koop bij de molen voor de bespottelijke prijs van € 7,50. En dan te bedenken dat daarvan nog een aantal eurotjes in het onderhoud van de molen kan worden gestoken!

Burgemeester Pijnenburg hangt aan de lippen van molenaar/verteller Gerrit Kouwenhoven

Een kort stukje uit de verhalen, verteld kort na de oorlog door Max Heslinga, en in het boek terug te vinden luidt: “En de molenaars? Die zaten in alle gemoedsrust op de stelling In het zonnetje. Het had er veel van, alsof zij hun boterham met niets doen konden verdienen. De waarheid is echter anders! Ge zult me waarschijnlijk reeds begrepen hebben: dien middag was het windstil. Geen zuchtje bewoog de bladeren, zelfs niet van de populieren... Eensklaps richtte Bats zich echter op en verdween in den molen... Eventjes later echter voer er als het ware een lichte trilling door den molen en begonnen de wieken langzaam aan te loopen. Zoowaar, de molen draaide. Er was dus toch wat wind gekomen — door den molenaar reeds stilzwijgend voorspeld, hoewel de stedeling geen teekens had kunnen ontwaren, welke daarop wezen.”

Kom met een lege maag naar de molen, want als vanouds zijn er bijzonder lekkere pannenkoeken te koop gebakken van molenmeel.

Uiteraard malen we ook met stenen in De Stoom die worden aangedreven door de antieke dieselmotor en dat is een belevenis die u in wijde omgeving bij andere molens niet kunt meemaken. Dat moet u gezien en gehoord hebben!