maandag 31 december 2012

Jaarverslag 2012


Draaien en malen
De wiekenas heeft dit jaar 289.598 omwentelingen gemaakt. De beginstand was 49.883, de eindstand 339.481. Afgezien van op zondagen is er veel gedraaid, en wel op 94 dagen bij elkaar 545 uur. Er is 250 kilo veevoedertarwe gemalen.
Tijdens mijn vakantie hebben Rudi en Robin een paar keer met de molen gedraaid.

Molenaarsexamen
Op 14 mei werd er voor de tweede keer een sessie met molenaarsexamens in Veessen gehouden. Bert Leeuw, Tamara van Lohuizen, Vincent Seubring en Casper van Beek deden examen en slaagden alle vier. Vincent Seubring was op dat moment nog net niet negentien jaar oud en de jongste gediplomeerde molenaar. Casper van Beek is Veessens “buurman” op de molen Houdt braef standt in Welsum.

Rouw
De molen heeft dit jaar twee keer in de rouw gestaan, namelijk vanwege het overlijden van molencomitélid Derk Docter en van buurvrouw Ute.

Onderhoud
De molenmaker heeft een aantal planken van de getrapte weeg vervangen. De rietdekker is komen kijken naar de lekkage van de kap. Alle brandblussers zijn vervangen door nieuwe. Schilderwerk aan de staart werd voorbereid. De zeilen aan de buitenroede worden wat sleets.

Aan de molenaarswoning is een aantal zwakke punten verbeterd, zoals drainage aan de kant van de dijk, ramen in de dakkapellen, vervanging van een rotte windveer aan het achterhuis, het leggen van een latei boven de deur van de bijkeuken naar het achterhuis.

Biotoop
Vroeger kon je vanaf de molen van Veessen acht andere molens zien. Daarvan bestaan er nog zeven, maar er is er maar één meer zichtbaar en ook die was ook even weg, maar gelukkig weer terug, althans in de winter. In de zomer als het blad aan de bomen zit, is hij niet zichtbaar. Met Staatsbosbeheer, de beheerder van de bomen aan de overkant op Fortmond, is overleg gaande over die bomen. Bomen langs de weg Onderlangs naar het oosten worden steeds hoger en moeten nodig worden ingekort. Al twee jaar is er overleg met de eigenaar, het Waterschap, om er iets aan te doen. Laten we hopen dat de aanhouder wint, want aanhouders zijn we zeker. Op het noorden, aan de andere kant van de dijk, staan in een tuin een aantal hoge berken en andere bomen. Naar het westen staan op enige afstand reusachtige populieren van het Gelders Landschap.

Bezoek
Heel bijzonder was het bezoek van de first lady (de echtgenote van de president) van Zambia, Christine Kaseba. Jammer genoeg kon de molen toen niet draaien vanwege windstilte. Wel was het prachtig vriezend weer op dat moment.
foto vakfoto van der beek wapenveld

Sommige bezoekers ventileren hun tevredenheid met de molen in het gastenboek op hun eigen manier en uiteraard in hun eigen taal: “merci de bien entretenir le patrimoine de votre pays”; “dik chil hatseee!” “machtig mooi om dan in een zwiepende, schuddende molen te staan. Hij kraakt en schudt, maar kan nog eeuwen mee!!” “wie toll das alte Dinge wie Mühlen weiter erhalten bleiben”; “veel succes met het in stand houden van dit mooie stukje erfgoed”.

Een drukke dag wat het bezoek betreft, was de tweede pinksterdag. Het is fijn ook op zo'n dag voor veel mensen de molen open en draaiend te hebben. Dat maakt de mindere opkomst op molendag en monumentendag weer goed.

Maandag 16 juli was Piet Paulusma weer in Veessen. Een aantal jaren geleden was hij op de molen geweest om zijn weerbericht te presenteren. Dit keer was hij bij de buren op de camping IJsselzicht, maar de molen was heel mooi draaiend op de achtergrond in beeld.

Acties
Het molencomité was als alle jaren druk met allerlei acties om geld te fourneren voor het molenonderhoud. Onder andere met de jaarlijkse snertactie die dit jaar ruim meer opbracht dan vorig jaar.

De Stoom
De mannen van De Stoom hebben een drijfriem nog strakker gemaakt. Het malen gaat nu nog beter, omdat er minder slip optreedt in de aandrijving van de steen. De Stoom heeft uiteraard op hoogtijdagen gedraaid en doet het dankzij het onderhoud goed. Juist als het er om spant, bijvoorbeeld als het niet of nauwelijks waait op molendag en monumentendag, is het fijn om met De Stoom te kunnen malen.


Oudjaarsdag

In de laatste negen dagen van het jaar is er in Veessen op zes dagen met de molen gedraaid en ruim 37.000 omwentelingen gemaakt . Ook op oudjaarsdag draaide de molen nog ruim zeven uur, het grootste deel van de tijd zonder zeilen, even met twee halve voor. Af en toe was er windkracht 5.

Gelukkig en aan de molenaars een  winderig nieuwjaar toegewenst!


 
 zaterdag 29 december 2012

Nog steeds hoog water

Als het zonnetje schijnt, is het een prachtig gezicht het hoge water. Als het maar niet nog veel hoger komt, want dan is het niet leuk meer. De vooruitzichten zijn nog minstens 15 cm er bij.  Intussen kijk je op de zuidelijke helft van de stelling naar beneden zo in het water. Geen wonder dat molenleken denken deze korenmolen een poldermolen is.

 

vrijdag 28 december 2012

Nog hoger water: 4,44 + NAP

Het regent alsmaar in het stroomgebied van de Rijn en het dooit in de Alpen. Dat levert veel water op in de rivier. Het staat nu bijna tot aan de molen, nog een paar centimeter hoger en het is zover. Gelukkig is er ook wind en kan er wel worden gedraaid. Let ook op hoe snel ik door het water in mijn boot in de zeven seconden die het filmpje duurt naar rechts wordt gedreven.

maandag 24 december 2012

Hoog water

Op de dag voor kerst draait de molen van Veessen en ook op tweede kerstdag, niet gehinderd door kerstversiering. Het water komt nog steeds hoger. De ramptoeristen kunnen zich niet alleen aan het hoge water, maar ook aan de draaiende molen vergapen. Er komt heel wat blik langsrijden dat even stopt, raampje open draait en een camera uit het raam steekt.zondag 23 december 2012

Eind van het jaar, snert en andere zaken

Het is de laatste adventszondag. Het water is omhoog gekomen en heeft voorlopig de hoogste stand bereikt. Laten we hopen dat er niet al te veel dooi en regen zal zijn in Zwitserland en Duitsland, want dan kan er nog zomaar een heleboel water bij komen.
Het eind van het jaar is een tijd van terugkijken. Daarbij herinneren we ons als eerste wat nog niet zo lang geleden gebeurde: de snertactie. Heel wat molencomité-leden zijn dan in touw om emmertjes snert en rookworsten uit te venten. Het is geweldig fijn dat zoveel mensen zich willen inspannen voor het behoud van Veessens molen. Hij is van ons allemaal en velen spannen zich in en nog veel meer mensen nemen zonder dralen snert en worst af. Het is elke keer weer een feestje op zich. Dit keer was de netto opbrengst maar liefst € 1408, tegen € 1035 vorig jaar. Iedereen bedankt! Verder is het eind van het jaar de tijd om een jaarverslag te maken. Daar ga ik nu maar eens aan beginnen. En de molen zal bij voldoende wind gewoon draaien, niet gehinderd door kerstverlichting of een ster of zo in de wieken. Toen molenaars met de molen hun brood moesten verdienen, maalden ze er mee wanneer het maar kon, behalve op zondag. Nu beheren wij de molen als een monument en proberen zo dicht mogelijk bij het verleden te blijven en wel door er zo veel als mogelijk op dezelfde manier mee om te gaan als toen. Kerstversiering die het wiekenkruis blokkeert hoort daar niet bij vind ik.

zaterdag 1 december 2012

Molenbiotoop zicht op de molen van Olst 2

Nu het blad van de bomen is, is de molen van Olst met moeite weer te zien vanaf de molen van Veessen. Ik heb er goede hoop op, dat er aan de overkant bij de steenoven van Fortmond wat gesnoeid zal worden, waardoor het zicht beter wordt en dan hopelijk ook in de zomer met blad aan de bomen mogelijk blijft. De molen van Olst is als enige zichtbare overgebleven van acht molens (waarvan er zeven nog steeds bestaan) die vroeger vanuit Veessen zichtbaar waren. De afgelopen jaren heb ik hem een paar keer zien verdwijnen, meestal in de zomer, en weer zien opduiken in de winter. Mede door snoeiwerkzaamheden van een particulier aan de Fortmonderweg. Zie ook het eerdere bericht op deze blog over het zelfde onderwerp van 9 november 2011.