vrijdag 30 december 2016

Nog een kind ontdekt van Lubbert Dirks (Langevoord)

Molenaar Lubbert Dirks (zich later Langevoord noemend) trouwde op 11 september 1778 in Steenwijk met Hendrikje Jans (Witten) en liet in Veessen de volgende kinderen dopen:

Janna, geboren 7 november 1778, gedoopt 8 november 1778
en
Hendrina geboren 10 april 1782 en gedoopt 14 april 1782.
De periode hiertussen is rijkelijk lang.  Er zou een kind tussen passen, aldus fanatiek stambomer Marinus Langevoort,  misschien een doodgeboren kind bijvoorbeeld en dat heeft hij onlangs inderdaad aangetroffen.

In het begraafboek van Veessen vond  hij in 1780:

"Een kraamkintje, ongedoopt, van Lubbert muld(er), overleden den 3den december, begraven den 5den dito. De ouders in leven. (In verband met erfenissen werden de erfgenamen genoteerd)


Hierna kregen Lubbert en Hendrikje nog zes kinderen in Windesheim. Hun kleinzoon Lubbertus zou in 1850 terugkeren op de molen van Veessen.

Het oude kerkje van Veessen, afgebroken in 1842, met het kerkhof er omheen
dat nog steeds bestaat en nog steeds wordt gebruikt en waar het
kraamkindje van de molenaar is begraven

zondag 11 december 2016

Muziek en molens

Alle Frans sprekende Afrikaanse landen deden mee aan het concours in 1980 georganiseerd door radio Nederland "du Moulin d' Or", van de gouden molen, georganiseerd vanuit Nederland toen mevrouw Gardeniers minister van cultuur was. Dat leverde een cassette met niet minder dan zeven langspeelplaten op, in stereo maar liefst, waarvoor Gerrit J. Pouw de hoes tekende. In gouden drukinkt staat daar een molen op en niet zomaar een molen, nee die van Veessen! Gerrit Pouw schonk een exemplaar van de hoes aan Veessen en met dank aan de molenaar van het Naardermeer Thon Stoffelen en de molenaar van Marle Kees van Bunningen is die in de molenaarswoning in het IJsseldorp terecht gekomen.